Prihlášky

Prihlásiť sa na SRJ môžete na tomto linku:

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1580


Hradný šprint nie je súčasťou SRJ a je potrebné prihlásiť sa naň zvlášť cez tento link:

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1581

Aktualizované: 16.03.2014